Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області

   

ГЕРОЇ РІДНОГО КРАЮ

Науково-дослідницький гурток "Герої рідного краю"

Керівник гуртка Сергієнко Алла Володимирівна  

 

 

ПРОГРАМА

гуртка „Історичне краєзнавство”

Основний рівень

Метою програми є набуття особистістю компетентностей у процесі занять історичним краєзнавством.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальна компетентність: складати описи маршрутів 1 - 3 денного походу, брати участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі.

4. Соціальна компетентністьвольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбство, ініціативність, відповідальність та інші), виховання доброзичливості, вміння працювати в колективі.

Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів та туристсько-краєзнавчої роботи.

У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузі „Суспільствознавство”, „Здоров'я і фізична культура”. Програма включає відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних предметів з історії, географії, краєзнавства тощо.

Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню краєзнавчої  термінології, практичних навичок роботи з краєзнавчим обладнанням, компасом, картографічними матеріалами, користування туристським спорядженням та обладнанням, виконання топографічних робіт, свідомого ставлення до власного здоров’я.

Методи збирання історико-краєзнавчих матеріалів:

• безпосереднє ознайомлення з предметами матеріальної культури;

• спостереження за щоденним життям місцевого населення;

• анкетне опитування населення;

• виявлення рівня духовного життя за пам’ятниками матеріальної культури;

• застосування масштабного креслення, зйомки планів поселень.

Практичні заняття.

Ознайомлення із Законом України „Про охорону природи”. Заходи з пропаганди пам’яток історії та культури рідного краю. Екскурсії та походи з метою ознайомлення і вивчення пам’яток історії і культури рідного краю, України та інших країн. Виконання завдань Товариства охорони пам’яток історії та культури, інших державних та громадських організацій.

Історико-краєзнавчі дослідження рідного краю 

Роль історичного краєзнавства у вивченні культурно-історичних, трудових та духовних традицій рідного краю.

Шляхи збирання історико-краєзнавчих матеріалів:

• планомірне систематичне збирання документів, пам’яток та інших краєзнавчих матеріалів;

• експедиційне збирання;

• облікування  подарунків та інших  надходжень до музею.

Поняття “рідний край”, кордони, природні умови та населення рідного краю.

Методи краєзнавчих досліджень:

• літературний (використання друкованих джерел про рідний край);

• польових спостережень (використання технічних засобів);

• картографічний (використання карт);

• окомірна зйомка місцевості та складання карт;

• статистичний (збирання та обробка кількісних показників при вивченні населення, господарства, економічних зв’язків).

Практичні заняття.

Вивчення кордонів рідного краю, робота з літературними джерелами. Встановлення зв’язків з архівами, музеями, пошук свідків історичних подій, та зустрічі з ними, записи їх спогадів. Обробка листів, документів, фотографій. Походи та експедиції.