Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області

   

Навчальний процес

   Організація навчально-виховного процесу в Первомайському будинку дитячої та юнацької творчості базується на основних нормативно-правових документах: Закону України «Про освіту», Конвенції про права дитини, Національній доктрині розвитку освіти, Закону України «Про позашкільну освіту» (частина друга статті 16), відповідно до головних завдань позашкільної освіти згідно рішення колегії МОН України від 24.11.2008 р. № 14/3-3 «Про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти», функціонального призначення позашкільного закладу, наказу МОН України від 10.12.2008 №1123 «Про внесення змін Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах», з врахуванням Листа МОН України від 01.09.2008 № 1/9 – 548 «Рекомендацій щодо формування штатних розписів позашкільних навчальних закладів системи МОН України», наказів ГУОН від 26.02.2010 №96 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Концепції національно – патріотичного виховання молоді у навчальних закладах»; від 04.04.2008 № 162 «Про затвердження Плану організаційно - практичної роботи ГУОН на виконання основних заходів Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну» та методичних рекомендацій Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації щодо організації навчально – виховного процесу у позашкільних закладах області у 2013 – 2014 навчальному році (від 09.09.2012 №01-12/4823).

   Необхідна відзначити активну участь педагогів у втіленні нових нетрадиційних форм роботи з дітьми та підлітками, роботу по підвищенню рівня навчально-виховного процесу. Педагогічний колектив у 2013/2014 навчальному році працював на вирішення завдань ІІІ етапу єдиної науково-методичної теми: «Вплив компетентності керівника гуртка на рівень досягнень вихованців». Актуальною педагогічною проблемою  у 2014/2015 навчальному році стала тема: «Формування мотивації спрямованності особистості до успіху». 

Педагогічному колективу потрібно вирішити наступні завдання:

-   забезпечити умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

-   формувати і стимулювати розвиток духовних потреб особистості;

-    створити ситуації успіху, забезпечити взаємозв’язок в процесі виховання: учень – людина, учень – громадянин, учень – патріот;

-    розвивати та підтримувати творчо обдарованих вихованців, формувати навички подальшої професійної самореалізації ;

-    формувати  морально-духовні, життєві компетентності дітей та підлітків;

-    скорегувати  навчально-виховний процес у гуртках усіх напрямів згідно отриманих результатів з формування практичної компетенції вихованців  у 2013/2014 навчальному році;

-    розробити та здійснити моніторингові дослідження педагогічного процесу щодо формування практичної компетенції вихованців під час гурткових занять;

-   апробувати  та впровадити в практику роботи нові педагогічні технології;

-   розвивати  організаторські здібності учнів через діяльність органів учнівського самоврядування;

-    створити сприятливі умови для залучення до гурткової роботи учнів з девіантною поведінкою та учнів схильних до правопорушень;

-    попереджати вихованців від шкідливих звичок та створювати умови  здорового способу життя;

-   удосконалювати співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами;

-   працювати над створенням позитивного іміджу і пропаганди діяльності Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості учнівської молоді.

У 2014/2015 навчальному році навчання вихованців здійснюється за трьома рівнями: початковим, основним і вищим.