Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області

   

Управління

Основні принципи управління

 

 • принцип прогностичності управління;
 • єдності  механізмів управління;
 • демократизації і гуманізації управління;
 • раціонального поєднання централізації і децентралізації;
 • єдності єдиноначальства і колегіальності;
 • гласності, відкритості управління;
 • об'єктивності та інформаційної достатності;
 • плановості, перспективності;
 • компетентності;
 • оптимізації
 • системності в управлінні.