Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області

   

"СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ"

 

 

керівник КРАШЕНІННІКОВА ОКСАНА ОМЕЛЯНІВНА

 Метою гуртка є оволодіння гуртківцями базовими знаннями, вміннями та навичками з техніки пішохідного туризму. 

Туристські походи сприяють вихованню в учнів кращих людських якостей: дружби, взаємодопомоги, мужності, умінь долати труднощі, формують важливі позитивні риси характеру.

Гуртківці мають змогу під час піших походів займатися пошуковою роботою, що благотворно позначається на їх кругозорі, дозволяє побачити і пізнати рідний край. Закріпити вже здобуті знання та навички, розширює можливості щодо професійної  орієнтації. 
Під час занять гуртка учні проходили топографічну підготовку, поняття про геодезію та топографію, їх значення в різних галузях господарства, військовій справі, туризмі. Знайомилися з планом і картою, їх подібністю і відмінністю. Видами картографічних матеріалів, які використовують під час туристсько-краєзнавчих походів. 


 Гуртківці ознайомленні із загальним поняттями про масштабом карти. Числовими і лінійними масштабами, їх використанням. Поняттям про величину і точність мірила. Вимірювання і відкладання відстаней на карті. Учні знають умовні топографічні знаки. Види умовних знаків: масштабні, позамасштабні, пояснювальні. Зображення місцевих предметів на топографічних картах за їх основними видами. Умовні знаки туристських об'єктів на туристських картах і схемах. Рельєф місцевості.

 


Учні ознайомлені з орієнтування на місцевості з картою і без неї. Загальними поняттями про орієнтування. Способами орієнтування на міс­цевості: за компасом, небесними світилами, ознаками місцевих предметів і явищ природи. Орієнтирами та їх використання при вивченні і запам’ятовуванні незнайомої місцевості. Компасом і його будовою. Виз­наченням сторін горизонту за компасом .Поняття про азимут. Поняття про опис маршруту - "легенду". 

На практичних заняттях учні визначали за допомогою компасу, сторін горизонту, магнітних азимуті. Рух за вказаним азимутом. Рух по місцевості сті з орієнтуванням за картою. Рухалися по маршруту за легендою та картою.